Σύνταξη βιογραφικού & Personal Statement για σπουδές στο εξωτερικό

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τη σύνταξη του personal statement για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, καθώς και summer schools.

To Personal Statement είναι μια σύντομη περιγραφή (συνήθως max 1,500 λέξεις) στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι είστε κατάλληλος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (BSc, MSc, Summer school), καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να κάνετε αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η σύνταξη ενός personal statement είναι μια σύνθετη διαδικασία καθώς θα πρέπει να αποδείξετε συνοπτικά και εύστοχα την καταλληλότητα σας για το πρόγραμμα που επιλέγετε και να εξηγήσετε την επιλογή του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Θα πρέπει να θυμάστε ότι το personal statement πρέπει να είναι συγκεκριμένο για το πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο που επιθυμείτε.

Μη γράφετε ένα γενικό personal statement για όλες τις αιτήσεις που πραγματοποιείτε, καθώς οι απαιτήσεις κάθε πανεπιστημίου μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό personal statement;

  1. Το λόγο για τον οποίο διαλέγετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πανεπιστήμιο.
  2. Προηγούμενες σπουδές οι οποίες σας κέντρισαν το ενδιαφέρον και σας οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή.
  3. Θέσεις ευθύνης που κατείχατε στο παρελθόν όπως για παράδειγμα την πρακτική σας άσκηση ή εργασιακή εμπειρία και πως αυτές καλλιέργησαν τον ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
  4. Επιτεύγματα της ζωής σας για τα οποία είστε περήφανος και τι μάθατε από αυτή την εμπειρία.

Η ομάδα του myperfectCV αναλαμβάνει τη σύνταξη του δικού σας εξατομικευμένου personal statement για το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Αφότου επικοινωνήσετε μαζί μας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, σας αποστέλλουμε με email το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσετε ή κλείνουμε ραντεβού για συνάντηση ώστε να συλλέξουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες.
Στη συνέχεια η ομάδα μας διεξάγει την απαιτούμενη έρευνα για το πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο της επιλογής σας, δίνοντας προσοχή στις ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν και συντάσσει το δικό σας personal statement.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@myperfectcv.gr για να δημιουργήσουμε μαζί το κατάλληλο βιογραφικό & personal statement για τις σπουδές σας!